Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

03:35 | 03/04/2012

(LĐXH) – Ngày 30/3/2012, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng, kí hiệu QCVN 7: 2012/BLĐTBXH. Quy chuẩn kỹ thuật này do cục An toàn lao động biên soạn, được thẩm định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định rõ phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng đối với các loại thiết bị nâng hạ; Những quy định về kỹ thuật, quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng. Cụ thể: Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại thiết bị nâng thông dụng sau: Cần trục kiểu cần (cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục đường sắt, cần trục công xôn, cần trục máy xúc); Cần trục và cổng trục các loại; Máy nâng (Xe tời chạy theo ray trên cao; Pa lăng điện, tời điện; Pa lăng tay, tời tay; Máy nâng xây dựng có dùng cáp; Các loại bộ phận mang tải).

Các thiết bị nâng thuộc đối tượng và phạm vi nêu trên phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật (tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia). Trong trường hợp TCVN nói trên có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo những quy định mới nhất.

Ảnh minh họa

Về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng: Đối với các thiết bị nâng chế tạo trong nước phải có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc; Công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy; Gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với các thiết bị nâng nhập khẩu phải có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc và được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy định bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định của Việt Nam hoặc theo tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

Thiết bị nâng lưu thông trên thị trường phải tuân thủ các quy định của TCVN 4244-2005, và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, lưu thông thiết bị nâng; Chịu sự kiểm tra chất lượng theo những nội dung, trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

Đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nâng phải có đủ các điều kiện sau: Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này; Có đủ cán bộ kỹ thuật được đào tạo có chuyên ngành, có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được cấp thẻ an toàn theo quy định; Có đủ điều kiện kỹ thuật, khả năng công nghệ cho công việc lắp đặt, hiệu chỉnh và sửa chữa; Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng của nhà chế tạo và phải đảm bảo các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng theo hồ sơ kỹ thuật gốc; Lập các tài liệu kỹ thuật liên quan để bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Chỉ sử dụng thiết bị nâng có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn đạt yêu cầu; Bố trí thiết bị nâng làm việc theo đúng đặc tính kỹ thuật và trọng tải mà nhà chế tạo đã quy định (hoặc trong tải do đơn vị quản lý sử dụng mới quy định lại sau khi cải tạo, sửa chữa…);  Đảm bảo đủ ánh sáng và các yêu cầu an toàn khác cho chỗ nâng hạ, di chuyển tải; Bố trí đủ người làm việc cho mỗi thiết bị nâng, tùy theo điều kiện làm việc cụ thể nhưng không được ít hơn 2 người; Có biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho người, vật tư, thiết bị và công trình trong khu vực hoạt động của thiết bị nâng; Khắc phục kịp thời các hư hỏng đã được phát hiện; Phải lập sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho từng thiết bị nâng; Lập sổ giao ca để ghi kết quả kiểm tra đầu ca và tình trạng thiết bị nâng trong suốt quá trình làm việc.

Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành thiết bị nâng phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ; huấn luyện ATVSLĐ; Hiểu được tính năng của thiết bị nâng mà mình phụ trách; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan đến thiết bị nâng.

Khi sử dụng thiết bị nâng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải có người báo tín hiệu, số lượng công nhân báo tín hiệu phụ thuộc vào điều kiện làm việc cụ thể.

Công nhân điều khiển thiết bị nâng và công nhân buộc móc tải phải đảm bảo các yêu cầu: Từ 18 tuổi trở lên; Có đủ sức khỏe; Được đào tạo về chuyên môn và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn theo đúng quy định.

Thiết bị nâng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem theo quy định.

Quy chuẩn này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký.

Nguyễn Hiền

0 Bình luận
Tắt Telex Vni
  
theo luồng sự kiện